Περίληψη 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη "Οινογνωσία" - pelop.gr


Περίληψη 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη "Οινογνωσία"

Ο Κλαδικός Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοοινικών προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) που υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΚΑΛΕΙ

εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης)

από τις δέκα περιφέρειες της χώρας1 να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης2 και πιστοποίησης της παραπάνω πράξης.

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 981 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, στη βάση 5 θεματικών αντικειμένων (Γευσιγνώστης Οίνων, Στέλεχος διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων, Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού, Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων, Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών προϊόντων) διάρκειας 80 ή 100 ωρών με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης. Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Συγκεκριμένα η παρούσα 2η πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή 507 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Πράξη σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 161/472 /30.06.2020 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η αναλυτική 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ www.keosoe.gr.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Δευτέρα 15η Φεβρουαρίου 2021 ώρα 15:00 και λήγει τη Δευτέρα 15η Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι, για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις συμμετοχής, θα μπορούν να επικοινωνούν με την κα Πριτσιβέλη Ελένη στο email: oinognosia@keosoe.gr.

1 Εξαιρούνται οι περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης για τις οποίες ο εγκεκριμένος αριθμός ωφελουμένων καλύφθηκε στο πλαίσιο της 1η πρόσκλησης

2 Όλα τα προγράμματα επιδοτούνται για τους συμμετέχοντες με 5€(μικτά) ανά ώρα κατάρτισης


Ιδιοκτησία: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ»
Διεύθυνση : ΜΑΙΖΩΝΟΣ 206, 26222 Πάτρα
Εκδότης & Διευθύνων Σύμβουλος: ΘΕΟΔΩΡΟΣ H. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

Μετάβαση στο πλήρες site
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2610 312530, 6949628031
Φαξ: 2610 312535
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: Κωνσταντίνος Μάγνης
Αρχισυντάκτες: Μαρινα Ριζογιαννη, Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος
Προϊστάμενος Ατελιέ: Κώστας Γαλανόπουλος
Επικοινωνία : contact@pelop.gr
Δημοσιογράφοι: pelop@pelop.gr
Εμπορικό τμήμα: emporiko@pelop.gr
Tμήμα Αγγελιών: aggelies@pelop.gr