ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ: Πρόσθετοι πόροι υπερδέσμευσης ύψους 1.614.287,84 € - pelop.gr


ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ: Πρόσθετοι πόροι υπερδέσμευσης ύψους 1.614.287,84 €

Με το υπ' αριθ. 6544/4-10-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, εγκρίθηκαν για την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. πρόσθετοι πόροι υπερδέσμευσης ύψους 1.614.287,84 € επί του αρχικού ποσού 1.919.000,00 € της 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020).

Με την έγκριση της υπερδέσμευσης δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα 22 έργων δημόσιου χαρακτήρα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.533.287,84 €.

Συνοπτικά τα στοιχεία των προς ένταξη έργων είναι:

Υποδράση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΕΡΓΑ

ΠΡΟΣ

ΕΝΤΑΞΗ

ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Δ.Δ.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Δ.)

19.2.4.1

Υποδομές μικρής κλίμακας σε οικισμούς

1

150.000,00

45.000,00

19.2.4.2

βασικές υπηρεσίες για τον αγροτικό πληθυσμό

0

369.000,00

0,00

19.2.4.3

Αναπλάσεις - υποδομές αναψυχής

10

500.000,00

2.103.890,01

19.2.4.4

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

4

100.000,00

126.222,58

19.2.4.5

Υποδομές πολιτισμού

7

800.000,00

1.258.175,25

ΣΥΝΟΛΟ

22

1.919.000,00

3.533.287,84

Μετά την έκδοση Απόφασης Ένταξης των έργων από την ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι δικαιούχοι θα κληθούν από την ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για την υπογραφή σύμβασης υλοποίησης των ενταγμένων έργων τους.

Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER

11/10/2019


Πελοπόννησος Εκδοτική Α.Ε
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 206, 26222 Πάτρα

Μετάβαση στο πλήρες site
Τηλ 1: 2610-312530
Fax: 2610-312535
Email: pelop@pelop.gr
Εμπορικό τμήμα: emporiko@pelop.gr
Tμήμα Αγγελιών: aggelies@pelop.gr