Πάτρα: Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων εταίρος του έργου "TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem" - pelop.gr


Πάτρα: Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων εταίρος του έργου "TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem"

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) συμμετέχει ως εταίρος του έργου "TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem" με ακρωνύμιο TRACES, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, το οποίο προβλέπει την επιλογή πέντε (5) φορέων, οι οποίοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν ως τοπικά ατελιέ, με στόχο τη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολιτιστικών και δημιουργικών ΜΜΕ / νεοσύστατων επιχειρήσεων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα αφορούν ενδεικτικά σε χρήση σταθμών εργασίας / χώρων συνεργασίας, εξοπλισμού για τη φιλοξενία εργαστηρίων και / ή μαθημάτων και εκδηλώσεων, επικοινωνίας, δικτύωσης, προώθησης και παρόμοιων υπηρεσιών.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε εργαστήρια, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, coworking spaces, θερμοκοιτίδες, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και παρόμοιους φορείς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Η τελική επιλογή των πέντε (5) φορέων που θα λειτουργήσουν τα Ατελιέ θα γίνει από την ΕΕΔΕ βάσει καθορισμένων κριτηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φάκελο της αίτησης ενδιαφέροντος με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας της ΕΕΔΕ, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου (πρώην Πλ. Πίνδου), Τ.Κ. 262 22 Πάτρα, μέχρι την Παρασκευή 04/010/2019 και ώρα 15:00.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση η οποία είναι διαθέσιμη Εδώ

Το υπόδειγμα της αίτησης είναι διαθέσιμο Εδώ

Πληροφορίες: τηλ. 210 2112000, Κατερίνα Διαλεκτού (εσωτ. *515) & Γιάννης Καλύβας (εσωτ. *721)


Πελοπόννησος Εκδοτική Α.Ε
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 206, 26222 Πάτρα

Μετάβαση στο πλήρες site
Τηλ 1: 2610-312530
Fax: 2610-312535
Email: pelop@pelop.gr
Εμπορικό τμήμα: emporiko@pelop.gr
Tμήμα Αγγελιών: aggelies@pelop.gr