Αχαΐα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω βλάβης - pelop.gr


Αχαΐα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω βλάβης

Στην Πάτρα σήμερα την 11 του μήνα Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, ο Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Βασίλειος ΤΣΟΥΡΑΣ, Ταξίαρχος

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

1. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 «Περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το υπ' αριθμό 3307 από 11-07-2019 αίτηση της ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

3. Το υπ' αριθμό 6373/19/1480447 από 11-07-2019 έγγραφο Α.Τ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλάβης αγωγού λυμάτων του δικτύου ΔΕΥΑ Αιγίου και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1ο

-ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λιμένα Αιγίου), στο Αίγιο, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ομ. Διός, την Πέμπτη 11/07/2019 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης.

-Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, εκ περιτροπής, από το εναπομένον ελεύθερο τμήμα της οδο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετηθεί από τον υπεύθυνο εργολάβο-ανάδοχο των εργασιών, ο οποίος καθίσταται και υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής.

-Από το Α.Τ. Αιγιαλείας θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα αρμοδιότητάς του.

Πελοπόννησος Εκδοτική Α.Ε
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 206, 26222 Πάτρα

Μετάβαση στο πλήρες site
Τηλ 1: 2610-312530
Τηλ 2: 2611-100395
Fax: 2610-312535
Email: pelop@pelop.gr
Εμπορικό τμήμα: emporiko@pelop.gr
Tμήμα Αγγελιών: aggelies@pelop.gr